Menu

Sekretariatet

Sekretariatet bliver passet af frivillige som har valgt at støtte klubben på denne måde. Alle spørgsmål vedrørende klubben skal stilles til sekretariatet, F.Eks om kontingent, indmeldelse/udmeldelse i klubben, stævner. etc.

Sekretariatet kan kontaktes på mail: sekretariatet@helsingør-if-fodbold.dk

I akutte tilfælde kan formand Simon Munkstrup kontaktes på tlf.: 22815002